@mtvn.polor

Tôi lưu trữ lại một chu kỳ thay đổi về sinh học hay đơn giản là một sự chuyển đổi về màu sắc tại điểm chính giữa của không gian trường học và định dạng nó dưới dạng kí tự đồ họa. Ba tấm card là ba điểm màu đơn xuất hiện cùng một tài khoản cá nhân trong ứng dụng chia sẻ hình ảnh , chúng xuất hiện rải rác trong khuôn viên trường. 

Người xem được dẫn tới những thông tin về “vòng tuần hoàn kỳ lạ“ và tôi chờ đợi liệu có bất kì một câu hỏi, một sự chất vấn nào không, hay việc màu sắc thay đổi hàng ngày lại là sự quá đỗi bình thường đối với một ngôi trường mỹ thuật? 

I archived a biological cycle of change or more simply is a color shift at the center of the university and format it by graphic. Three cards are three single color appear with a personal account in the photo sharing application, they appear and scatter throughout the campus.

The audience was led to information about the "strange cycle" and I'm waiting to see if there was any question, a query, or whether the color changed daily was too normal for an art school?