Ngày qua ngày - Day by day 

Lời nói dối lạ lùng trên bề mặt sự thật.

Mọi quyền riêng tư bị vùi lấp, không sở hữu, thế giới nằm song song những bóng dài tuân theo một bảng giờ bất biến. Những căn nhà trong suốt, một tương lai hay một hằng số bất tận, một thiên đàng trong mơ hay địa ngục vô hình.

Strange lies on the surface of the truth.

All privacy gone, no ownership, the world lies in parallel shadows adhering to an invariant timetable.

Transparent houses, a future or an endless constant, a heaven in dreams or an invisible hell.