Ngày Dọc - Vertical Day 

Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong một buổi sáng sớm ngay sau khi thức dậy của tôi và chúng tôi, ở một nơi quen thuộc. 

The brief encounters in an early morning shortly after waking up, mine and us, in a familiar place.